Service aftale

Følgende ydelser er omfattet af Riise service aftale:

 • Gennemgang af drikkevandskøler med henblik på, at den til stadighed opfylder de fastlagte sikkerhedskrav.
 • Kontrol af køleren såvel mekanisk som elektrisk.
 • Overflade renses med special afkalker/desinfektionsmiddel.
 • Udskænkningshaner afkalkes og desinficeres.
 • Drypbakke afkalkes og rengøres.
 • Evt. rensning af magnetventiler.
 • Rense kondensator for støv.
 • Justere udskænkningshaner og thermostat.
 • Udskiftning af UV pærer, interne pe slanger, lynkoblinger, samt efterfyldning af vand i isbank.
 • Drikkevandskølere der er tilknyttet Riise serviceaftale, vil blive prioriteret før kølere der ikke er med i service ordningen.
 • Vore teknikere står til rådighed med forslag til installation, samt rådgivning om vedligeholdelse af kølere.

 

Følgende er ikke omfattet af Riise service aftale:

 • Reparation eller udskiftning af reservedele samt tidsforbrug til dette.
 • Evt. gennemskylning af tank/kølespiral.
 • Udbedring af fejl og mangler, opstået som følge af indgreb foretaget af andre end de af Riise godkendte teknikere.
 • Afhjælpning af fejl og mangler som følge af lovændringer, udefra kommende påvirkninger, myndighedskrav eller force majeure.

Der ydes ikke erstatning for følgeskader, samt ulemper forårsaget af manglende mulighed for brug af drikkevandskølere.

Hent service aftalen til print som pdf her